Literatuurlijst:

geschiedenis van Winschoten en genealogisch onderzoekBoeken over Winschoten

 

Algemeen  -  Archiefbronnen  -  Architectuur  -  Families/personen

Gezondheidszorg  -  Godsdienst  -  Handel en industrie  -  Onderwijs  -   Politiek

Recht  -  Stadswandelingen  -  Tweede Wereldoorlog  -  Vrijetijdsbesteding / verenigingsleven 

 

 

Uit Winschoten's verleden

Uit Winschoten's verleden : beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden / door J.H. Timmer en F.C. Oostman. - ongew. herdr. - Winschoten : Lions Club Winschoten ; Antiquariaat "Penelope", 1999. - 368 p.
1e dr.: Winschoten : Van der Veen, 1950.
ISBN 90-9012542-6

Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden, oorspronkelijk verschenen in 1950, heruitgegeven in 1999.