Literatuurlijst:

geschiedenis van Winschoten en genealogisch onderzoekBoeken over Winschoten

 

Algemeen  -  Archiefbronnen  -  Architectuur  -  Families/personen

Gezondheidszorg  -  Godsdienst  -  Handel en industrie  -  Onderwijs  -   Politiek

Recht  -  Stadswandelingen  -  Tweede Wereldoorlog  -  Vrijetijdsbesteding / verenigingsleven 

 

 

Allerlei van Winschoten uit de vorige eeuw

Allerlei van Winschoten uit de vorige eeuw / samenst. E. Brehen. - Winschoten : [s.n.], [2007]. Bevat advertenties, uitgave Vereniging "Handel en Nijverheid" 1931, Winschoter Courant, ongepag.

Boekje met afbeeldingen van oude advertenties, oude foto's, oude briefkaarten en oude rekeningen uit Winschoten in de twintigste eeuw.