Nieuw verschenen boek

maandbericht


NVVH-Vrouwennetwerk [afdeling Winschoten] : jubileumboek 100-jarig bestaan : 19-12-1918 - 19-12-2018 / samengest. door Doety Hovinga-Jensma en Ella Botjes-van Hoorn. - [Winschoten] : NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Winschoten, 2018. - 35 p.

Jubileumuitgave van het Maandbericht van het NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling Winschoten. Het beschrijft de geschiedenis van 1918 tot 2018 met veel herinneringen, geïllustreerd met foto's en afbeeldingen.

 

Nieuw verschenen boek

130 jaar Korps Winschoten, Leger des Heils : 1888-2018

130 jaar Korps Winschoten, Leger des Heils : 1888-2018 / samengesteld door Majoor Hennie Kremer en Onno Weinberg ; met medew. van Majoor Tineke van Huffelen, Majoor Roelof Wolfs, Majoor Sjaak van Hese. - [Winschoten] : Leger des Heils, Korps Winschoten, cop. 2018.

Sinds 1888 bestaat het Korps Winschoten van het Leger des Heils.
Naar het voorbeeld van William Booth, oprichter van het Salvation Army internationaal, zijn ook in Winschoten vanuit het korps samenkomsten gehouden zondag aan zondag als kerkgenootschap.
Minstens net zo belangrijk… het korps is uitgegroeid tot een instantie die “doet wat zij gelooft”. Velen die hun leven ervaren als een duisternis en/of leven in maatschappelijke nood vinden bij het Leger des Heils Winschoten (pastorale) nabijheid en concrete maatschappelijke hulp.