Oud nieuws uit Winschoten:

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuwWinschoter Courant

 

Index nieuwsberichten

 

Amersfoortsche Courant, 11 september 1857

Te Winschoten is bij het laatste onweder een bliksemstraal in den molen van de wed. Buurma geslagen, vebrijzelde de roeden en een gedeelte der zwikstelling en trof verder drie menschen, waaronder twee in levensgevaar verkeeren. Brand werd er niet door veroorzaakt.

---

Het gaat hier om het gezin van de weduwe van Jan Derks Buurma.

De 17-jarige zoon Wieto blijkt het niet overleefd te hebben:

Wieto Buurma, geb. Oostwolderhamrik 1 sept. 1840, overl. Winschoten 5 sept. 1857, zn. van Jan Derks Buurma en Grietje Wietes Veldman.