Oud nieuws uit Winschoten:

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuwWinschoter Courant

 

Index nieuwsberichten

 

Amersfoortsche Courant, 20 februari 1857

Dezer dagen is te Winschoten een kind van ongeveer vijf jaren verbrand. De moeder, eene weduwe, was een oogenblik afwezig, tot het doen eener boodschap; gedurende dien tijd was het kind in het vuur gevallen en de brandende kleederen werden door de buren gebluscht; de brandwonden waren echter zoo sterk, dat geneeskundige hulp niets meer baatte, want onder de hevigste pijnen is het kind spoedig bezweken.

---

Het slachtoffertje was:

Jan Steenhuis van der Veen, geb. Winschoten 15 mei 1851, overl. ald. 13 febr. 1857, zn. van Jan van der Veen en Foktje Steenhuis.