Oud nieuws uit Winschoten:

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuwWinschoter Courant

 

Index nieuwsberichten

 

Haarlem's Dagblad, 13 januari 1887

Gisteren was het een gewichtige dag voor de familie Fröling te Winschoten. Voor vier en vijftig jaren, in 1832, leerde de oude heer D.J. Fröling, toen soldaat in de citadel van Antwerpen, zijne latere echtgenoote kennen. Frederika C. Schöning was een regimentskind, hare moeder was marketenstster geweest, en zij was dat eveneens geworden. Bij de capitulatie werd Fröling als krijgsgevangene naar Frankrijk gevoerd, maar na zijne terugkomst huwde hij in 1837 de wakkere gewezen marketentster uit de citadel. Het gouden echtpaar mag zich nog in een goede gezondheid verheugen.

In 1882 namen beiden met groote opgewektheid deel aan het 50-jarig herinneringsfeest aldaar, door de oud-strijders gevierd.

---

Zie ook: 1889: Jubileum D.J. Fröling

 

Derk Jans Fröling (drager van het Citadel Medaille 1830-1831), geb. Bellingwolde 3 jan. 1812, barbier, overl. Winschoten 9 dec. 1892, zn. van Jan Remmers Fröling en Margarita Bosman, tr. 12 jan. 1837 rederica Schöning, geb. Den Haag 17 okt. 1816, overl. Winschoten 18 febr. 1905, dr. van Frederich Schenig en Catharina van Dorp.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Remmers Froling, geb. Winschoten 20 juli 1839.
2. Grietje Fröling, geb. Winschoten 2 aug. 1845.
3. Catharina Frederica Fröling, geb. Winschoten 5 sept. 1847.
4. Harm Fröling, geb. Winschoten 19 nov. 1849.
5. Derk Fröling, geb. Winschoten 28 juni 1852.
6. Frederik Fröling, geb. Winschoten 27 dec. 1855.
7. Fokko Fröling, geb. Winschoten 17 mei 1858.
8. Antje Fröling, geb. Winschoten 21 febr. 1860.