Oud nieuws uit Winschoten:

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuwWinschoter Courant

 

Index nieuwsberichten

 

Haarlem's Dagblad, 23 december 1887

Te Winschoten is een man van 65 jaren, die met zijne vrouw van gelijken leeftijd eenen armenkamer aldaar bewoonde, op treurige wijze aan het eind gekomen van zijn droevig bestaan. Het echtpaar had vaak onderlingen twist. Het gevolg daarvan was ook dat het hoofd der echtvereeniging dikwijls den nacht aan den haard bij een schamel vuur doorbracht. Dien nacht schijnt hij ingedommeld van den stoel geraakt en in het vuur gevallen te zijn. Te laat werd het lichaam van den ongelukkige , dat als het ware was geroosterd, door reddende handen gevonden, de man overleed eenige uren later.

---

Samuel Abraham Cohen, geb. Deventer 1 juli 1822, koopman, draadwerker, overl. Winschoten 18 dec. 1887, zn. van Abraham Jacob Cohen en Heintje Samuel Cohen, tr. 1e Leeuwarden 27 april 1845 Roosje Sander Linnewiel, geb. Leeuwarden 22 jan. 1820, overl. Stadskanaal 18 nov. 1858, dr. van Sander Linnewiel en Christina Mozes Bouman; tr. 2e Winschoten 23 aug. 1865 Rebekka Kampijon, geb. Oostwold 6 mei 1823, overl. Winschoten 6 mei 1894, dr. van Samuel Kampijon en Roosje Heimans van der Kamp en eerder getr. met Benjamin Stoppelman.