Oud nieuws uit Winschoten:

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuwWinschoter Courant

 

Index nieuwsberichten

 

Leeuwarder Courant, 3 december 1904

De slaap overmande eergisteravond den brugwachter te Winschoterzijl, waardoor hij geheel vergat de brug te sluiten en ook niet hoorde dat om negen uur trein 510 van Nieuweschans naderde. De machinist bemerkte echter alras dat de signalen niet veilig stonden en stopte daarom, waardoor de reizigers aan een groot gevaar ontsnapten. In allerijl werd de slaper gewekt en de brug overgedraaid, maar een en ander gaf toen een vertraging van een kwartier.
De brugwachter was gisteren nog in dienst, maar zijn uren zijn zeker geteld. N. W. Ct.