Oud nieuws uit Winschoten:

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuwWinschoter Courant

 

Index nieuwsberichten

 

Het Centrum, 30 november 1920

Treurig

Te Winschoten zijn drie kinderen van den armlastigen H.A., vermoedlijk tengevolge van ondervoeding overleden in ruim één week tijds.

---

Volgens het overlijdensregister van november 1920 ging het om 4 kinderen:

Hendrik Gosselaar Addens, 7 jaar, overleed op 15 november, Derkiena Dorothea Wilhelmiena, 1 jaar, op 20 november, Geertruida, 5 jaar, op 23 november en Eelke Jurjen, 4 jaar, op 27 november.

Het waren kinderen van Hendrik Addens en Stijntje Brader.